actio consulting บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Consulting Services

actio consulting  คือบริการคนให้คำแนะนำด้านการนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการ Government System Integration Service ของสำนักงานปรับปรุงรัฐบาลดิจิทัล

(องค์การหมู่ชน) (สพร.) หรือ DGA ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรภาครัฐโดยยิ่งไปกว่านั้น ด้วยความพร้อมของคณะทำงานที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงสำหรับในการพัฒนาระบบงานเจาะจงด้าน ส่งผลให้สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มภายใต้งบราวๆและช่วงเวลาที่ระบุ

ยิ่งไปกว่านั้นนี้ ดีจีเอยังได้รับการรับรองการเป็นที่ปรึกษาประเภท A จาก ศูนย์ข้อมูลผู้ให้คำแนะนำไทย กระทรวงการคลัง ในสถานะเป็นปรึกษาสาขาการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเป็นผู้ให้คำแนะนำให้กับหน่วยงานราชการ actio consulting และองค์กรของรัฐในแง่computer โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุฮาร์ดแวร์

และระบบเครือข่าย จึงทำให้คุณวางใจกับการให้คำปรึกษาด้านระบบงานด้านไอทีที่มีความชำนาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทีมงานของดีจีเอ

เชื่อใจกับการให้คำปรึกษา ด้วยความชำนิชำนาญ เพียบพร้อมสำหรับเพื่อการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้านเพื่อองค์กรภาครัฐโดยยิ่งไปกว่านั้นเปี่ยมการทำงานที่เคยทำมาในการให้คำแนะนำระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมายาวนานกว่า 10 ปีแถมยังมีผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านไอทีที่มี

actio consulting

ความชำนาญและมากการทำงานที่ผ่านมาคือที่ปรึกษาด้านไอทีภาครัฐที่ท่านมั่นใจได้ความพร้อมของทีมงาน ดีจีเอมีที่มีความเข้าใจ ระดับความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยและปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาซึ่งการทำให้สามารถให้คำแนะนำ

สำหรับในการเลือกเฟ้นสรรเทคโนโลยี ที่คุ้มค่าและเหมาะสม actio consulting ดิ่งกับความรู้สึกที่อยากได้ใช้งาน ภายใต้ข้อแม้ด้านช่วงเวลาและงบประมาณดังที่กำหนด ทำให้คุณสามารถ “เชื่อมั่นกับบริการให้คำปรึกษาด้านระบบงาน IT ด้วยความชำนิชำนาญ – Expert Consultant”

เพื่อองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะ และมีความพร้อมด้านการบริการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการและดิ่งกับเป้าหมายสำหรับการนำไปใช้งานขององค์กรภาครัฐกินวงกว้างตั้งแต่การตรวจตรา วางแบบ และจัดตั้ง รวมถึงการให้คำแนะนำ Solution ที่เหมาะกับการปรับปรุงต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผลงานของดีจีเอก่อนหน้าที่ผ่านมาในแผนการต่างๆ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานที่เคยทำมา

และความเชี่ยวชาญของคณะทำงานได้อย่างดีเยี่ยมงานคนให้คำแนะนำและบริการของเราประสบการณ์จัดการงานเข้าร่วมกับผู้ชำนาญที่มีช่วงเวลาในการเรียนรู้ในด้านความไม่เป็นอันตรายข้อมูล กว่า 20 ปี ทั้งงานปรึกษาการดีไซน์สถาปัตยกรรมองค์กร และ การวางแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันข้อมูลเฉพาะบุคคลเพื่อหน่วยงาน PDPA,

งานผู้ให้คำแนะนำจัดทำมาตราฐาน ISO27001 และงานจัดฝึกหัดอบรมความใส่ใจรู้ด้านความไม่เป็นอันตรายข้อมูล Cybersecurity Awareness Training ที่เป็นการเรียนรู้แบบ Action learning อีกทั้งบริการประกันภัยข้อมูลไซเบอร์ Cybersecurity Insurance เป็นต้น SRAN แบนด์ด้านเทคโนโลยีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อายุกว่า 18 ปี เป็นเทคโนโลยี เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ Network Detection and Response ในเกิดการจัดเก็บข้อมูล Log files

ตามกฎที่ต้องปฏิบัติหมายประเทศไทย METALOG เครื่องไม้เครื่องมือรับจัดเก็บ Log files และข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มากมายยิ่งกว่า 10,000 eps ที่นำมาซึ่งการทำให้บริษัทและหน่่วยงานลดรายการที่ต้องจ่ายที่จำเป็นต้องลงทุนกับระบบรับและจัดเก้บข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถอ่านข้อมูลอื่นๆบริการที่ เตรียมเผื่อเอาไว้ข้อมูล BaaS Backup as a Services โดยชุดเทคโนโลยีที่มีความไม่เป็นอันตราย ปกป้องภัยคุกคามที่มีเหตุมาจากโปรแกรม Ransomware และสามารถคุ้มครองข้อมูลเฉพาะบุคคลโดย

ยังมีชุด Database security เพื่อจะมารองรับกฎข้อปฏิบัติหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล PDPA โดยทำข้อมูลนิรนาม Anonymization และ การทำข้อมูลแอบแฝง Pseudonymization ให้กับระบบฐานข้อมูลเพื่อที่จะเป็นการคุ้มครอง ป้องกันการฝ่าฝืนข้อมูล Data Breach ข้างในองค์กรได้รับดีไซน์ และติดตั้งระบบ Log management มีความต้องการรับข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรับข้อมูลจำนวนมาก สามารถเก็บบันทึก เปิดไฟล์ขนาดใหญ่

และค้นหาหาได้ เพื่อที่จะใช้เฝ้าระวังภัยคกุคามทางไซเบอร์ actio consulting ไม่ว่าเป็นการเสนอบริการ MSSP หรือใช้กับหน่วยงานเพื่อที่จะให้รับข้อมูล Log ตามกฎข้อบังคับหมาย เนื้อหาสามารถดูได้ที่ การตั้งความมุ่งหมายและวางแผนงานหัวหน้าในหน่วยงานแต่ละคนมีหน้าที่ความรับผิดถูกใจแตกต่างกันไป

ตามใบหน้างาน แต่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องดำเนินการงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จสูงสุดคือ มีผลกำไร โตขึ้น และยั่งยืน ดังนั้น หัวหน้าทุกเกรดของหน่วยงาน ทั้งประธาน นักบริหาร และหัวหน้างาน ทุกฝ่าย จึงควรสามารถตั้งความมุ่งหมาย พร้อมตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ และประสานพลังกันทั่วทั้งหน่วยงาน

เพื่อให้รู้เรื่องขั้นตอนจัดการผลงาน ที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้มั่งคั่งร่ำรวย ไม่หวั่นไหว และยั่งยืนเพื่อจะปรับปรุงทักษะการตั้งเป้าหมายและตัวชี้ประเมินผลงานหลักตามหน้าที่ความรับไม่ถูกชอบเพื่อปรับปรุงความช่ำชองการจัดการทำแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีคุณภาพประธาน

นักบริหาร และหัวหน้างาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการผลงานของหน่วยงานPerformance Management System แผนการปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด (มีผลกำไร เติบโต และยั่งยืน) ขั้นตอนควบคุมผลงานให้คล้องจองกับจุดหมายเชิงอุบายขององค์กร การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ

และตัดสินหน่วยงาน เพื่อระบุแผนการประจำปี Workshop : การวินิจฉัยหน่วยงาน ด้วย SWOT, Five Forces และ 7S Model Performance Measurement & Development นโยบายติดตามตรวจสอบ บังคับการและประเมินผลงานด้วย Balanced Scorecard หลักการสร้างขอบเขตตัวชี้วัดผลงานหลัก

(KPI) ตามหลัก KPI 4 มิติ และอื่นๆการสร้างขอบเขตต้นสายปลายเหตุการประเมินผลงาน และเคล็ดลับในการปรับแต่งพัฒนา Workshop : การสร้างขอบเขต KPI ตามตำแหน่งบทบาทและความรับไม่ถูกชอบ

actio consulting

Corporate & Functional Goal Setting การตั้งความมุ่งหมายประจำปีเกรดหน่วยงาน

เพื่อผลักดันจุดมุ่งหมายระยะยาวการกำหนดจุดมุ่งหมายขององค์กรหรือฝ่าย ให้คล้องจองกันทั่วทั้งหน่วยงาน การแพร่กระจายจุดหมายของหน่วยงานหรือฝ่าย สู่จุดมุ่งหมายตำแหน่งงานรายบุคคล Workshop : การตั้งความมุ่งหมายรายบุคคล actio consulting ให้สอดรับและเชื่อเรื่องมโยงกันทั้งองค์กร

Effective Action Plan การคัดเลือกเป้าหมายเพื่อจะทำแผนงาน การตรวจสอบสาเหตุการบรรลุผลและเรื่องที่ไม่คาดฝันการกำหนดลู่ทาง การประมาณ และคัดเลือกเคล็ดวิธี เพื่อจะจัดทำแผนจัดการงาน การจัดสรรงบราวๆ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อที่จะจัดการทำแผนปฏิบัติงาน Workshop : การจัดทำแผนจัดการงานตาม KPI เพื่อที่จะผลักดันจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

หมายต้นเหตุ : รายละเอียดการฝึกหัดอบรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นมากสำหรับเพื่อการปรับปรุงต้นแบบการฝึกหัดอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop การฝึกหัดอบรมและการเป็นกุนซือให้แก่ผู้บริหาร คือ การสร้างความเกี่ยวเนื่องสำหรับการดำเนินงาน และจับเป็นกิจกรรมของการฝึกอบรมในอาชีพ เป็นการฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นการเสนอความให้การช่วยเหลือและผลักดันแก่ผู้นำ

ของหน่วยงานหรือประธานทีมทั่วๆ ไป เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกหัด อบรมประสบความสำเร็จในการประสบความสำเร็จ และการพัฒนาด้านอาชีพ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นแก่ผู้เข้ารับการฝึกหัดอบรม และให้เขาเหล่านั้นได้บ่งบอกสมรรถนะด้านที่ฝึกอบรมไปออกมาอย่างเต็มที่

การฝึกอบรมผู้บริหาร และทีมนั้นเป็นบทบาทที่มี ความจำเป็นที่จะช่วยส่งเสริมให้ ทั้งบุคคล ทีม หรือองค์กร ได้ประเมินหรือทวนความห้ามให้ขาด เลยเด็ดขาดเร่งด่วนในประเด็นต่างๆ และตกลงใจได้ว่าจะปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้พบกับความสำเร็จในเฉพาะบุคคลและจุดมุ่งหมายใหญ่ขององค์กร ได้อย่างไร เพราะเหตุนี้การฝึกอบรมผู้บริหารก็เลยกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ยิ่งไปกว่านั้นนี้ การอบรมประธาน และทีมยังเป็นต้น ฉบับที่ดีที่ช่วยทำให้การดำเนินกลยุทธ์นั้นได้ผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น ซึ่งความสนใจสำหรับการอบรมนั้นยังจะช่วยให้ผู้บริหารขั้นสูง นักบริหาร และบุคลากร นำวิชาการทางด้านแนวคิดไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆ actioconsulting ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละได้อีกต่างหากสกายเวฟ โซลูชั่นส์ฯ

ให้บริการด้านการฝึกหัดอบรมอย่างมืออาชีพแก่เจ้าของกิจการ ประธานขั้นสูง ผู้จัดการในชั้นต่างๆ ตลอดจนคณะทำงาน

ในหัวข้อยุทธวิธีด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ ความเป็นหัวหน้า การสร้างกลุ่ม และการผลิตสมรรถนะสำหรับในการดำเนินการงานทั้งในลำดับขั้นบุคคลและรูปรวมของบริษัทเพื่อที่จะรับข้อมูลขนาดใหญ่ และเฝ้าระวังภัย คุกคามทางไซเบอร์ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อหน่วยงานได้ จากเรื่องในอดีต ที่ผ่านมาคณะทำงานกว่า 20 ปี สำหรับเพื่อการดีไซน์ระบบเครือข่าย Computer ระดับประเทศแบบอย่างผู้บริโภค ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

bri-chan